Usaha Usaha Guru Meningkatkan Minat Siswa

Rating: 95% 838


JuKu

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Januari 2014, Bil. 2 Isu 1 1 juku.um.edu.my JuKu HUBUNGAN ANTARA SIKAP, MINAT, PENGAJARAN GURU DAN PENGARUH

Download - Wed, 15 Apr 2015 16:48:00 GMT

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan tentang Hasil Belajar 1 ...

11 BAB II KAJIAN PUSTAKA . A. Tinjauan tentang Hasil Belajar . 1. Definisi Belajar . Sebelum membicarakan pengertian hasil belajar, terlebih dahulu akan

Download - Mon, 13 Apr 2015 17:48:00 GMT

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI dan SARAN A. Kesimpulan

191 pendidikan multikultural; Ketiga, materi pendidikan multikultural dapat diintegrasikan pada semua mata pelajaran siswa Sekolah Lanjutan Tingkat

Download - Thu, 16 Apr 2015 11:32:00 GMT

Keberkesanan Penggunaan Pelbagai Media Pengajaran dalam ...

Keberkesanan Penggunaan Pelbagai Media Pengajaran dalam Meningkatkan Kemahiran Proses Sains dalam Kalangan Pelajar 3 kebanyakan situasi, guru hanya berfungsi sebagai

Download - Wed, 15 Apr 2015 15:29:00 GMT

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Kinerja Guru a ...

17 b. Pengertian Kinerja Guru Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi

Download - Wed, 15 Apr 2015 13:49:00 GMT

Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif

Organisasi Lain Pengenalan Teknologi mudah alih boleh menawarkan peluang baru untuk pembelajaran yang melampaui senario bilik darjah tradisional yang

Download - Thu, 16 Apr 2015 16:47:00 GMT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 ...

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 6. Bidang DIKBUD KBRI Tokyo diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Ketentuan mengenai hak dan ...

Download - Wed, 15 Apr 2015 20:01:00 GMT

Page 1