Undang Undang Desa 2013

Rating: 97% 8649


Penerapan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa ...

•Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa di Kabupaten Beltim, dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) 2014 tetap sama seperti tahun anggaran 2013 ...

Download - Mon, 30 Mar 2015 08:03:00 GMT

SALINAN - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

salinan undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2015 dengan rahmat tuhan yang maha esa

Download - Sat, 28 Mar 2015 08:55:00 GMT

ORGANISASI DAN PENTADBIRAN

2003 Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa Rajah 2.1.4a : Penyelarasan di Peringkat Pentadbiran Persekutuan dan Negeri

Download - Wed, 01 Apr 2015 01:48:00 GMT

LAPORAN TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN ...

LAPORAN TAHUNAN SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013 Page 3 Kesehatan Kota Bandung tahun 2013 , dan akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Download - Fri, 27 Mar 2015 16:49:00 GMT

TENTANG - Biro Hukum Dan Organisasi | Kementerian ...

- 2 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 ...

Download - Mon, 30 Mar 2015 05:33:00 GMT

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P ...

- 2 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Download - Wed, 18 Mar 2015 12:42:00 GMT

PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN ( SEKSYEN 197 DAN 76 ...

penyerahan balik dan pemberimilikan (seksyen 197 dan 76 kanun tanah negara) disediakan oleh : pegawai undang-undang pejabat pengarah tanah & galian

Download - Mon, 30 Mar 2015 16:17:00 GMT

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - Direktorat Jenderal Pajak ...

5 4 4 Lain-lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Download - Mon, 30 Mar 2015 04:00:00 GMT

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia peraturan menter! energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor: 02 tahun 2013

Download - Sun, 29 Mar 2015 21:19:00 GMT

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : P ...

- 2 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Download - Tue, 31 Mar 2015 15:54:00 GMT

BUDGET IN BRIEF APBN 2015

B UDGET APBN 201 5 1 BUDGET IN BRIEF APBN 2015 Menteri Keuangan Republik Indonesia Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan ...

Download - Sun, 29 Mar 2015 17:08:00 GMT

Dasar Perumahan Negara - KPKT

jabatan perumahan negara kementerian perumahan dan kerajaan tempatan aras 6, blok f (utara), pusat bandar damansara 50782 kuala lumpur tel: 603-2087 4500/4700

Download - Sat, 28 Mar 2015 01:46:00 GMT

NAMA & ALAMAT KEDIAMAN BIL JAWATAN PUSAT KHIDMAT

senarai ahli-ahli majlis mesyuarat kerajaan, ex-officio dan ahli dewan undangan negeri pulau pinang tahun 2013 – 2018 bil nama & jawatan alamat pejabat /

Download - Tue, 31 Mar 2015 13:10:00 GMT

Direktori Pembelajaran Sepanjang Hayat Peringkat Nasional ...

3 SINGKATAN 6 JAwATANKuASA DIreKTorI PSH PerINGKAT NASIoNAl 2012/2013 7 loGo MY3l GArIS PANDuAN DIreKTorI PSH PerINGKAT NASIoNAl 2012/2013 8 KeMeNTerIAN BelIA DAN ...

Download - Sat, 28 Mar 2015 09:24:00 GMT

Buku Panduan Telefon LGM

Pejabat Pengerusi 5 Pejabat Ketua Pengarah Pejabat Tim. Ketua Pengarah (P&I) Pejabat Tim. Ketua Pengarah (D&O) Pejabat Pengarah

Download - Tue, 31 Mar 2015 07:12:00 GMT

Page 1