Teks Cerita Rakyat Asal Usul Danau Toba

Rating: 97% 7649


(MATTER) DALAM PERISIAN CERITA DARI PESPEKTIF MODEL ...

"Perkara" (Matter) dalam Perisian Cerita Unggas I: Dari PespektifMode/ Persepsi Estetika Dalam konteks ini kesemua elemen tersebut perlu diambil kira

Download - Fri, 27 Mar 2015 07:16:00 GMT

LEKA MAIN: PUISI RAKYAT IBAN - SATU ANALISIS BENTUK DAN FUNGSI

iii SUSUNAN KANDUNGAN Muka surat PENGHARGAAN ii JADUAL KANDUNGAN iii ABSTRAK vi ABSTRACT vii BAB SATU : PENDAHULUAN 1 1.0 Pengenalan 1 1.1 Asal Usul Masyarakat ...

Download - Fri, 27 Mar 2015 22:40:00 GMT

KESUSASTERAAN MELAYU Sukatan Pelajaran dan Soalan Contoh

STPM/S922 . PEPERIKSAAN . SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) KESUSASTERAAN MELAYU . Sukatan Pelajaran . dan Soalan Contoh . Sukatan pelajaran ini digunakan ...

Download - Mon, 23 Mar 2015 08:33:00 GMT

SOALAN DAN LATIHAN: TINGKATAN 1 - Selamat datang ke portal ...

SOALAN DAN LATIHAN: TINGKATAN 1 1. Antara yang berikut yang manakah sumber primer? A. Rencana akhbar B. Surat perjanjian C. Buku teks sejarah

Download - Sun, 22 Mar 2015 13:20:00 GMT

Page 1