Pp 76 Tahun 2008

Rating: 98% 7498


PEMBERIAN SUBSIDI YURAN PENGASUHAN TAMAN ASUHAN KANAK ...

1 jpa 334/2/3-55(gaji) klt.4 no. siri: kerajaan malaysia _____ pekeliling perkhidmatan bilangan 38 tahun 2013

Download - Fri, 27 Mar 2015 17:39:00 GMT

Peraturan Presiden No . 39/2014

Menetapkan 8. 9. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil ...

Download - Tue, 24 Mar 2015 02:55:00 GMT

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke ...

Download - Sun, 22 Mar 2015 11:04:00 GMT

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012

4. Melalui PP 1/2012, Kerajaan telah bersetuju memberi gaji antara kenaikan 7% hingga 13% kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang melibatkan

Download - Thu, 26 Mar 2015 14:13:00 GMT

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TERBUKA DENGAN ...

- 3 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran

Download - Tue, 24 Mar 2015 21:53:00 GMT

Pembiayaan Perbankan Islam dan Kadar Pengeluaran Negara ...

Pembiayaan Perbankan Islam dan Kadar Pengeluaran Negara: Kes Malaysia 61 di Amerika Syarikat pada tempoh tahun 1942 hingga 1996. Pandangan ini konsisten dengan Bazoumana

Download - Tue, 24 Mar 2015 23:19:00 GMT

Proses Kerja Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan ...

Proses Kerja Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan Tindakan Butir-Butir Rujukan/Catatan 1. Pentadbir Tanah menerima permohonan di bawah Sek. 76

Download - Fri, 27 Mar 2015 18:15:00 GMT

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

2 5. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Download - Wed, 25 Mar 2015 23:32:00 GMT

RANCANGANAPBN 2015 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2015 melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan

Download - Wed, 18 Mar 2015 07:20:00 GMT

Page 1