Makalah Tentang Tema Dan Amanat Prosa Fiksi

Rating: 97% 2513


KEFUNGSIAN GAYA BAHASA PENGULANGAN DALAM NOVEL AL-ABRAR ...

Kefungsian Gaya Bahasa Pengulangan 95 hasil kesinambungan aliran tema dalam ayat tersebut. Beliau telah menghuraikan bahawa jalinan idea bagi ayat topik yang terbina ...

Download - Mon, 30 Mar 2015 03:24:00 GMT

Page 1