Cerita Rakyat Singkat Dari Sulawesi Selatan Dan Unsur Intrinsiknya

Rating: 99% 9996


UCAPAN B AJET TAHUN 2012 Oleh YAB DATO’ SRI MOHD NAJIB TUN ...

3 memikir, mena’kul, merancang dan melaksanakan dasar serta prakarsa demi kerukunan rakyat dan kesejahteraan negara. Tuan Yang di-Pertua, 3.

Download - Sat, 28 Mar 2015 06:39:00 GMT

Bersama Pengejaan Nama Negeri Tadika, Tabika, Taska ...

P engejaan nama negeri dalam tulisan Jawi sebenarnya tidak berubah daripada ejaan asal yang telah digunakan zaman-berzaman. Ini adalah kerana tulisan ...

Download - Mon, 30 Mar 2015 04:07:00 GMT

Page 1