Cerita Melayu Klasik Hang Tuah Beserta Unsur Intrinsiknya

Rating: 95% 1168


HBML4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU

HBML4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 4 ABSTRAK Dalam usaha memahami lagi kewujudan bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu Moden, mengetahui perbezaan antara ...

Download - Mon, 23 Mar 2015 18:13:00 GMT

(MATTER) DALAM PERISIAN CERITA DARI PESPEKTIF MODEL ...

jurnal pengajian melayu, ji/id 22, 2011 "perkara" (matter) dalam perisian cerita unggas 1: dari pespektif model persepsiestetika (maiter aspect in software unggas story

Download - Fri, 27 Mar 2015 07:16:00 GMT

LATAR DIRI/CURRICULUM VITAE Tarikh Lahir PROGRAM ...

1 latar diri/curriculum vitae nama : harishon binti radzi ( 6186) tarikh lahir : 26 oktober 1967 / pulau langkawi, kedah alamat

Download - Fri, 27 Mar 2015 05:00:00 GMT

Bersama Pengejaan Nama Negeri Tadika, Tabika, Taska ...

P engejaan nama negeri dalam tulisan Jawi sebenarnya tidak berubah daripada ejaan asal yang telah digunakan zaman-berzaman. Ini adalah kerana tulisan ...

Download - Tue, 24 Mar 2015 18:33:00 GMT

3. SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/ MADRASAH ALIYAH (MA) a ...

28 3. SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/ MADRASAH ALIYAH (MA) a. Pendidikan Agama Islam SMA/MA/SMK/MAK 1. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan fungsi ...

Download - Thu, 26 Mar 2015 02:53:00 GMT

Page 1